همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب , 2013-02-20

عنوان : ( بررسی آبخوان های مرزی (مشترک بین المللی) و مسائل مربوط به مدیریت آن ها )

نویسندگان: جواد اسکندری مایوان , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که منابع آب زیرزمینی مرزی حجم زیادی از منابع آب حوضه‌های آب ریز مشترک بین‌المللی را شامل می‌شوند، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی جهت تسهیل همکاری و تبادل منظم اطلاعات کشورها در زمینه مدیریت مشترک این منابع فعالیت می‌نمایند. که آشنایی با این سازمان‌ها و نحوه تعامل با آن‌ها، و همچنین شناخت اصول مدیریت مشترک آبخوان‌های مرزی و جوانب مختلف آن ضروری می‌باشد. از اینرو، مقاله حاضر سعی دارد ضمن بررسی تجارب بین‌المللی در مدیریت مشترک منابع آب زیرزمینی بین‌المللی، جنبه‌های مختلف مطالعه و مدیریت آبخوان‌های مرزی را معرفی نماید.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, آبخوان مرزی, مدیریت مشترک آبخوان های مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034989,
author = {اسکندری مایوان, جواد and محمدزاده, حسین},
title = {بررسی آبخوان های مرزی (مشترک بین المللی) و مسائل مربوط به مدیریت آن ها},
booktitle = {همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب},
year = {2013},
location = {دزفول, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، آبخوان مرزی، مدیریت مشترک آبخوان های مرزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آبخوان های مرزی (مشترک بین المللی) و مسائل مربوط به مدیریت آن ها
%A اسکندری مایوان, جواد
%A محمدزاده, حسین
%J همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
%D 2013

[Download]