هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( جداسازی باکتریهای مقاوم به سیانید از سد باطله معدن طلا با کاربرد حذف زیستی )

نویسندگان: زهرا خمر , علی مخدومی , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیانید یک ترکیب نیتروژن دار سمی برای موجودات زنده است. این ترکیب با پروتئین های دارای آهن (مانند سیتوکروم ها که در فرآیند تنفس نقش دارد) پیوند ایجاد و آنها را غیرفعال می کند. در طبیعت باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها ودرختان زیادی وجود دارند که می توانند سیانید تولید کنند، با این وجود آلودگی محیط زیست به سیانید بیشتر بواسطه فعالیت های بشر(معدنکاری ،آبکاری فلزات و صنایع طلا و جواهرسازی) است. روش های متفاوتی برای اصلاح پساب های حاوی سیانید وجود دارد. حذف زیستی سیانید به دلیل این که روشی سازگار با محیط زیست، ارزان وساده می باشد از بهترین روش ها برای حذف این ترکیب آلاینده از محیط است. در این پژوهش به منظور شناسایی میکروارگانیزم های کارا در حذف سیانید در شرایط قلیایی، باکتری های قلیادوست مقاوم به سیانید از حوضچه باطله فرآوری طلا در معدن زرمهر (شهرستان تربت حیدریه) جداسازی و سویه های با بیشترین میزان مقاومت شناسایی شدند. 313 جدایه باکتری بر روی محیط کشت نوترینت آگار با 9 pH بدست آمد. تعیین حداقل غلظت بازدارنده سویه ها در محیط مایع با غلظت های اولیه سیانید متفاوت نشان داد که از این تعداد: 9سویه تا غلظت ppm600، 47سویه تا غلظت ppm 500، 37سویه تا غلظتppm 400، 22سویه تا غلظت ppm 300، 45سویه تا غلظت ppm 200، 95سویه تا غلظتppm 100و 58 سویه تا غلظت ppm 50 رشد کردند. باکتری-های جداشده گزینه های مناسبی جهت کابرد حذف زیستی سیانید از محیط های آلوده می باشند.

کلمات کلیدی

, سیانید, حذف زیستی, باکتری قلیادوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034998,
author = {خمر, زهرا and مخدومی, علی and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {جداسازی باکتریهای مقاوم به سیانید از سد باطله معدن طلا با کاربرد حذف زیستی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیانید، حذف زیستی، باکتری قلیادوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتریهای مقاوم به سیانید از سد باطله معدن طلا با کاربرد حذف زیستی
%A خمر, زهرا
%A مخدومی, علی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]