دانشور پزشکی, دوره (1), شماره (47), سال (2011-7) , صفحات (141-154)

عنوان : ( بررسی نقش واسط متغیر خودسودمندی بین تاکتیک‌ جامعه-پذیری نهادی ومتغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندن )

نویسندگان: سعید مرتضوی , حسن حکیمی , سید حسین کاظمی , مهدی کاویان تلوری , سید مهدی مزیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله با اتخاذ رویکرد تعاملی، تبیین نقش واسط خودسودمندی به منظور ارتقای اثربخشی برنامه­های جامعه­پذیری افراد تازه وارد در سازمان مورد مطالعه است. با اتکا به داده­های بدست آمده از 115 پرسشنامه و تحلیل نتایج آنها با الگوی «بارون و کنی»، نقش واسط خودسودمندی تایید شد. همچنین وجود تاثیر مثبت تاکتیک­های جامعه­پذیری نهادی بر خودسودمندی نیز مورد تایید قرار گرفت. یافته­های حاصله حاکی از آن است که اثربخشی برنامه­های جامعه­پذیری سازمانی در قالب تاکتیک­های نهادی، تحت تاثیر سطح خودسودمندی افراد جدیدالاستخدام قرار دارد و به ارتقای سطح خبرگی کاری و تمایل به ماندن افراد در سازمان مورد مطالعه منجر می­گردد.

کلمات کلیدی

, جامعه پذیری سازمانی, تمایل به ماندن, خبرگی کاری, خودسودمندی, تاکتیک های نهادی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035024,
author = {مرتضوی, سعید and حکیمی, حسن and کاظمی, سید حسین and کاویان تلوری, مهدی and مزیدی, سید مهدی},
title = {بررسی نقش واسط متغیر خودسودمندی بین تاکتیک‌ جامعه-پذیری نهادی ومتغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندن},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {47},
month = {July},
issn = {2716-9723},
pages = {141--154},
numpages = {13},
keywords = {جامعه پذیری سازمانی، تمایل به ماندن، خبرگی کاری، خودسودمندی، تاکتیک های نهادی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسط متغیر خودسودمندی بین تاکتیک‌ جامعه-پذیری نهادی ومتغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندن
%A مرتضوی, سعید
%A حکیمی, حسن
%A کاظمی, سید حسین
%A کاویان تلوری, مهدی
%A مزیدی, سید مهدی
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2011

[Download]