همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب , 2013-02-26

عنوان : ( بررسی عددی تأثیر قرارگیری تیغه های عمودی بر ضریب انتقال حرارت جابجایی داخل یک آب شیرین کن )

نویسندگان: ندا یوسفی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , نادر رهبر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات جابجایی طبیعی در آب شیرین کن ساده خورشیدی با قرار دادن تیغه در محفظه آن است. فرض می شود که حالت پایدار، آرام و گاز ایده آل تراکم ناپذیر است. مدل عددی بر اساس الگوریتم سیمپل سی 1 می باشد که برای حل معادلات ممنتم، غلظت و جرم استفاده شده 0 متر صورت پذیرفته است . نتایج حاکی از / 0 تا 21 / و محاسبات بر اساس مقادیر متفاوت ارتفاع تیغه بین 03 آن است که وجود تیغه با ارتفاع مناسب، عملکرد سیستم را از نظر انتقال حرارت و میدان جریان به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد. مقایسه ی حل عددی با حل تحلیلی مربوط به آب شیرین کن بدون تیغه صحت کد عددی مورد استفاده را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, آب شیرین کن خورشیدی ساده , شبیه سازی عددی, انتقال حرارت جابجایی طبیعی, روش حجم محدود, عدد ناسلت, تأثیر تیغه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035104,
author = {ندا یوسفی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد and نادر رهبر},
title = {بررسی عددی تأثیر قرارگیری تیغه های عمودی بر ضریب انتقال حرارت جابجایی داخل یک آب شیرین کن},
booktitle = {همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آب شیرین کن خورشیدی ساده ، شبیه سازی عددی، انتقال حرارت جابجایی طبیعی، روش حجم محدود، عدد ناسلت، تأثیر تیغه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تأثیر قرارگیری تیغه های عمودی بر ضریب انتقال حرارت جابجایی داخل یک آب شیرین کن
%A ندا یوسفی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A نادر رهبر
%J همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
%D 2013

[Download]