ISME بیست و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2013 , 2013-05-07

عنوان : ( شبیه سازی عددی آب شیرین کن خورشیدی ساده به منظور بررسی تأثیر تعداد، ارتفاع و موقعیت قرارگیری تیغه های عمودی بر تولید آب شیرین )

نویسندگان: ندا یوسفی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , نادر رهبر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأمین و انتقال آب شرب در بسیاری از مناطق دورافتاده، یکی از دغدغه های مهم ایران و کشورهای با اقلیم مشابه است. از طرفی راه اندازی آب شیرین کن های صنعتی بزرگ در این مناطق، هزینه بسیاری دارد به نحویکه چنین طرح هایی را غیر اقتصادی می نماید. لذا استفاده از روش های نمک زدایی و آب شیرین کن های خورشیدی ایده آل می باشد. در این میان ارجحیت با آب شیرین کن هایی است که دارای بازده بالاتری هستند. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از مکانیک سیالات محاسباتی و حل عددی جریان سیال درون آب شیرین کن خورشیدی ارائه شده توسط رهبر و ابوالفضلی با قرار دادن یک تیغه در محفظه و افزایش ضریب انتقال حرارت راندمان بیشتری حاصل گردد. قرار دادن تیغه در محفظه باعث هدایت و کنترل گردابه های ایجاد شدة حاصل از جابجایی طبیعی شده و نرخ تقطیر افزایش می یابد. تا به امروز هیچ تحقیقی به منظور بررسی تأثیر قرار دادن تیغه در داخل آب شیرین کن خورشیدی صورت نگرفته است. فرض می شود که جریان حالت پایدار، آرام و گاز ایده آل تراکم ناپذیر باشد. مدل عددی بر اساس الگوریتم سیمپل سی است که برای حل معادلات ممنتم، غلظت و جرم استفاده شده است. تیغه در حالت نصب از بالا در آب شیرین کن خورشیدی ساده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, آب شیرین کن خورشیدی ساده , شبیه سازی عددی, انتقال حرارت جابجایی طبیعی, روش حجم محدود, عدد ناسلت, تأثیر تیغه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035105,
author = {ندا یوسفی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد and نادر رهبر},
title = {شبیه سازی عددی آب شیرین کن خورشیدی ساده به منظور بررسی تأثیر تعداد، ارتفاع و موقعیت قرارگیری تیغه های عمودی بر تولید آب شیرین},
booktitle = {ISME بیست و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2013},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب شیرین کن خورشیدی ساده ، شبیه سازی عددی، انتقال حرارت جابجایی طبیعی، روش حجم محدود، عدد ناسلت، تأثیر تیغه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی آب شیرین کن خورشیدی ساده به منظور بررسی تأثیر تعداد، ارتفاع و موقعیت قرارگیری تیغه های عمودی بر تولید آب شیرین
%A ندا یوسفی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A نادر رهبر
%J ISME بیست و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2013
%D 2013

[Download]