مشکوه, دوره (32), شماره (118), سال (2013-6) , صفحات (29-54)

عنوان : ( توکل و تاثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم گیری مدیران از منظر قرآن )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , مهرناز محدثی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«توکل»، از ارزش های تاثیرگذار در همه مسائل است، اما تاثیر آن در تصمیم گیری نمود و بروز بیشتری دارد؛ به ویژه آنکه توکل، رمز بهره مندی از امدادهای غیبی می باشد، و برای گرفتن بهترین تصمیم، به خصوص در شرایط عدم اطمینان، بهره گیری از مساعدت های فراطبیعی نظیر شهود و امدادهای غیبی برای تصمیم گیرنده بسیار حیاتی است. از طرفی مهم ترین اصل مدیریت، «تصمیم گیری» است، چرا که مدیر به وسیله تصمیم گیری همه وظایف خود را به انجام می رساند، و این در حالی است که موانع و محدودیت هایی که در رفتار مدیران وجود دارد، تاثیرات نامطلوبی در تصمیم گیری های آنها خواهد گذاشت. از این رو در مقاله حاضر به بررسی نقش توکل و تاثیر آن بر کنترل متغیرهای رفتاری تصمیم گیری مدیران پرداخته شده، بررسی دقیق آیات توکل و آثار آن، ثابت می کند که توکل، به عنوان مهم ترین رکن تاثیرگذار در تصمیم گیری مدیران جامعه اسلامی، آنها را در دستیابی به تصمیمات صحیح و منطقی یاری می رساند، و محدودیت ها و متغیرهای رفتاری مدیران در تصمیماتشان را برطرف می نماید.

کلمات کلیدی

, قرآن, توکل, امدادهای غیبی, تصمیم گیری, مدیران, متغیرهای رفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035147,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and محدثی فر, مهرناز},
title = {توکل و تاثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم گیری مدیران از منظر قرآن},
journal = {مشکوه},
year = {2013},
volume = {32},
number = {118},
month = {June},
issn = {1683-8033},
pages = {29--54},
numpages = {25},
keywords = {قرآن، توکل، امدادهای غیبی، تصمیم گیری، مدیران، متغیرهای رفتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توکل و تاثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم گیری مدیران از منظر قرآن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A محدثی فر, مهرناز
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2013

[Download]