یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20

عنوان : ( تاثیر کمانش روی رفتار ترم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری )

نویسندگان: حسین حاتمی , محمود شریعتی , محمد دامغانی نوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به رفتار کمانش پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش - کنترل متقارن محوری پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, کمانش, استوانه SS304L؛ کرنش - کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035194,
author = {حسین حاتمی and شریعتی, محمود and محمد دامغانی نوری},
title = {تاثیر کمانش روی رفتار ترم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کمانش، استوانه SS304L؛ کرنش - کنترل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کمانش روی رفتار ترم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری
%A حسین حاتمی
%A شریعتی, محمود
%A محمد دامغانی نوری
%J یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2012

[Download]