اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (81), سال (2013-6) , صفحات (71-100)

عنوان : ( شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی )

نویسندگان: سارا یزدان بخش , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , حسین کارشکی , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنایع تبدیلی مواد غذایی یکی از مهم‌ترین بخشهای صنعت در تمام کشورهاست که با امنیت غذایی در ارتباط است. در سالهای اخیر این صنایع در ایران به دلیل کار کردن در زیر ظرفیت اسمی و نصب شده خود، هزینه های فراوانی را متحمل شده که این امر افزایش قیمت تمام شده محصولات و حذف بسیاری از این صنایع در عرصه تولید و رقابت را به دنبال داشته است. مطالعه حاضر به تبیین مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت‌های تولید صنایع غذایی و آشامیدنی در استان خراسان رضوی می‌پردازد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 130 واحد از صنایع غذایی و آشامیدنی به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM) ارتباط علّی بین این عوامل تحلیل شد و مدل پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی بیانگر کاهش ظرفیت تولید به دلیل عملکرد دولت، هزینه‌های تولید و واردات محصولات مشابه می باشد در حالیکه مهارت نیروی‌کار، سرمایه‌گذاری و کارایی مدیریت موجب افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولید می‌شوند.

کلمات کلیدی

, صنایع تبدیلی مواد غذایی و آشامیدنی, مدل‌سازی معادلات ساختاری, استفاده از ظرفیت تولید, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035213,
author = {یزدان بخش, سارا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانشورکاخکی, محمود and کارشکی, حسین and دوراندیش, آرش},
title = {شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2013},
volume = {21},
number = {81},
month = {June},
issn = {1022-4211},
pages = {71--100},
numpages = {29},
keywords = {صنایع تبدیلی مواد غذایی و آشامیدنی، مدل‌سازی معادلات ساختاری، استفاده از ظرفیت تولید، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی
%A یزدان بخش, سارا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانشورکاخکی, محمود
%A کارشکی, حسین
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2013

[Download]