جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (3), شماره (4), سال (2013-10) , صفحات (27-42)

عنوان : ( بررسی و رتبه‌بندی درجه توسعه یافتگی دهستان‌های شهرستان فیروزآباد با استفاده از تکنیک Topsis )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , اصغر آوریده , محمد صیادی آبگلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت از خصیصه های مهم اقتصاد پویا و سالم است و برنامه ریزان در جهت تحقق این امر سعی در کاهش نابرابری ها و عدم تعادل ها از طریق تدوین و اجرای برنامه های متعدد محرومیت زدایی و گسترش همه جنبه های مثبت توسعه یافتگی دارند. شناسایی وضع موجود نواحی مختلف، اساسی ترین موضوع در برنامه ریزی توسعه ناحیه ای به شمار می رود زیرا برای شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی لازم است ابتدا وضع موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحله بعدی علل تفاوت ها را باز شناخت و در جهت کاهش یا از میان بردن آنها اقدام به برنامه ریزی کرد. پژوهش حاظر با هدف بررسی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی هر یک از دهستانهای شهرستان فیروزآباد و شناخت سطح نابرابریها در بین دهستانهای این شهرستان انجام یافته است. روش بررسی در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر سطح بالای نابرابری و پراکندگی نامتوازن شاخص های توسعه در بین پنج دهستان می باشد ، همچنین از بین پنج دهستان شهرستان فیروزآباد ، دهستانهای احمدآباد و خواجه‌ای، توسعه یافته، دهستانهای پرزیتون و جایدشت، در حال توسعه و دهستان دادنجان محروم می باشند.

کلمات کلیدی

, توسعه, سطح بندی, تکنیک تاپسیس, شهرستان فیروزآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035272,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مجتبی روستا and اصغر آوریده and محمد صیادی آبگلی},
title = {بررسی و رتبه‌بندی درجه توسعه یافتگی دهستان‌های شهرستان فیروزآباد با استفاده از تکنیک Topsis},
journal = {جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)},
year = {2013},
volume = {3},
number = {4},
month = {October},
issn = {2228-6462},
pages = {27--42},
numpages = {15},
keywords = {توسعه، سطح بندی، تکنیک تاپسیس، شهرستان فیروزآباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و رتبه‌بندی درجه توسعه یافتگی دهستان‌های شهرستان فیروزآباد با استفاده از تکنیک Topsis
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مجتبی روستا
%A اصغر آوریده
%A محمد صیادی آبگلی
%J جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
%@ 2228-6462
%D 2013

[Download]