دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08

عنوان : ( بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر) )

نویسندگان: سارا مدهوشی مزرعی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش هایی که برای طراحی بهینه شبکه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد روش الگوریتم ژنتیک است که نتایج آن می تواند مبنای مقایسه برای سایر روش ها قرار گیرد. با فرض بر آن که شبکه عصبی می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای طراحی شبکه فاضلاب استفاده شود، یک مدل شبکه عصبی بر اساس نتایج الگوریتم ژنتیک تهیه شده و سپس نتایج آن با روش الگوریتم ژنتیک مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی خوبی را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک بر اساس اطلاعات 0درصد /0 در مرحله تست 6 RMSE . ورودی مشخص شامل دبی لوله، طول لوله و تراز زمین در برآورد قطر لوله ارائه داده است است که این مقدار خوبی در پیش گویی شبکه عصبی مصنوعی می باشد. همچنین مدل شبکه مصنوعی که با داده های بهینه آموزش را می دهد که این نرم افزار امروزه در طراحی شبکه فاضلاب SEWERCAD دیده شده است با 44 درصد خطا خروجی نرم افزار استفاده می شود.

کلمات کلیدی

, منحنی برازش, آنالیز حساسیت , RMSE , کلمات کلیدی: قطر لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035301,
author = {مدهوشی مزرعی, سارا and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر)},
booktitle = {دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {منحنی برازش، آنالیز حساسیت ، RMSE ، کلمات کلیدی: قطر لوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر)
%A مدهوشی مزرعی, سارا
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2011

[Download]