هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2013-03-12

عنوان : ( ویژگی های دمایی پردازنده های چند هسته ای چند نخی همزمان به منظور مدیریت و کنترل دمای پویا )

نویسندگان: باقر سلامی , حمید نوری , وحید کیخوائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش دمای قطعات سیستم های کامپیوتری مساله ای است که روی پارامترهایی چون قابلیت اطمینان سیستم، کارایی، هزینه، طول عمر و... تاثیر گذار می باشد و استفاده از راه کارهای کارا برای مدیریت دما بسیار سودمند می باشد. تکنیک های مدیریت دمایی که تا کنون برای پردازنده های فاقد این ویژگی ارائه شده اند،در این معماری به کارایی حداکثر نمی رسند و نیاز به اعمال تغییراتی در آنها به منظور افزایش کارایی می باشد. همچنین الگوریتم هایی که به منظور مدیریت دمای پردازنده های چند نخی همزمان ارائه شده اند همگی به صورت شبیه سازی شده ارائه شده اند و به دلیل اینکه هر کدام از الگوریتم های شبیه سازی شده یک سری پیش فرض ها را در نظر گرفته اند که ممکن است نتوان روی سیستم های واقعی اعمال نمود، روی سیستم های واقعی چند نخی همزمان قابل استفاده نیستند. در این مقاله ما نتایج آزمایش هایی که روی سیستم های واقعی چندنخی همزمان بدست آورده ایم را ارائه می نماییم که کمک می کند با در نظر گرفتن این نتایج تجربی و اعمال آنها روی الگوریتم های شبیه سازی شده موجود، بتوان از آنها روی سیستم های واقعی چند نخی همزمان استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, مدیریت دمای پویا, پردازنده های چند هسته ای, چند نخی همزمان, کارایی, دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035322,
author = {سلامی, باقر and نوری, حمید and کیخوائی, وحید},
title = {ویژگی های دمایی پردازنده های چند هسته ای چند نخی همزمان به منظور مدیریت و کنترل دمای پویا},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دمای پویا، پردازنده های چند هسته ای، چند نخی همزمان، کارایی، دما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگی های دمایی پردازنده های چند هسته ای چند نخی همزمان به منظور مدیریت و کنترل دمای پویا
%A سلامی, باقر
%A نوری, حمید
%A کیخوائی, وحید
%J هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2013

[Download]