بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی میزان اثر گذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , حامد صفارزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی اثر فاکتورهای مختلف طراحی و تعیین میزان اثر گذاری هر یک از این فاکتورها بر عملکرد دمپر با سیال مگنتولوژیک از روش سطح پاسخ ، نوع طراحی مرکب مرکزی، استفاده گردید از آنجایی که در طراحی این نوع دمپرها پارامترهایی چون تعداد سیم پیچ، تعداد قرقره های سیم پیچی شده، طول پیستون و ضخامت گپ تاثیر مستقیم و بسزایی بر عمکرد دمپر داشته، لذا با استفاده از این روش می توان میزان حساسیت توابع هدف که شامل مقدار نیروی استهلاک شده، تاخیر زمانی و میزان مصرف انرژی می باشد، به هر یک از پارامترهای طراحی سنجید. همچنین در پایان روابط موجود بین توابع هدف و پارامترهای مذکور ارائه شده است

کلمات کلیدی

, تابع هدف, سیال مگنتولوژیک, حساسیت, دمپر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035326,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی, علی and حامد صفارزاده},
title = {بررسی میزان اثر گذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف},
booktitle = {بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {تابع هدف، سیال مگنتولوژیک، حساسیت، دمپر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان اثر گذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی, علی
%A حامد صفارزاده
%J بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2013

[Download]