هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی )

نویسندگان: حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , داود شریفی , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , بهرام معمار , طیبه دهمرده قلعه نو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان مری ششمین سرطان کشنده رایج دنیا به حساب می آید. SOX2 عضو مهمی از خانواده ژنی SOX است که در انواع مختلفی از بافت ها بیان گشته و نقش مهمی را در زمینه تنظیم تکوین اندام ها و تخصص یافتگی سلول ها ایفا می نماید. این پروتئین از فاکتورهای رونویسی دخیل در نوسازی سلول ها و تمایز آن ها می باشد. سلول های سرطانی، خصوصا در تومورهای کمتر تمایز یافته، دارای ویژگی های فنوتیپی مشابه با سلول های جنینی تمایز نیافته می باشند. از این رو می توان پیشنهاد نمود که ژن های مرتبط با بنیادینگی/نوسازی در بافت های سرطانی نیز بیان گردند. در این مطالعه، بیان پروتئین SOX2 در نمونه های بافتی نرمال و سرطانی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل در این پژوهش نشان داد که SOX2 در تعداد زیادی از سلول های تمامی نمونه های توموری به میزان بسیار بالایی در جایگاه سیتوپلاسمی بیان می گردد. همچنین مقایسه بیان این پروتئین در نمونه های سرطانی و سالم بر عدم وجود تفاوت معنی دار در میزان بیان SOX2 دلالت دارد. بر اساس این نتایج می توان چنین نتیجه گیری کرد که احتمالا حضور سلولهای بنیادی در بافت بالغ مری، نه تنها تضمین کننده سرعت بالای نوسازی آن است، بلکه زمینه ساز تغییرات بدخیم در این بافت نیز می باشد.

کلمات کلیدی

, پروتئین SOX2, سرطان مری, سلول بنیادی, ایمنوهیستوشیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035331,
author = {چشمی, حمید and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and کامران غفارزادگان and داود شریفی and بهنام رسولی, فاطمه and سارا لاری and بهرام معمار and دهمرده قلعه نو, طیبه},
title = {بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پروتئین SOX2، سرطان مری، سلول بنیادی، ایمنوهیستوشیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی
%A چشمی, حمید
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A کامران غفارزادگان
%A داود شریفی
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A سارا لاری
%A بهرام معمار
%A دهمرده قلعه نو, طیبه
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]