نقد ادبی, دوره (6), شماره (21), سال (2013-4) , صفحات (10-37)

عنوان : ( تداخل درونی در مثنوی )

نویسندگان: سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«تداخل سطوح روایی» به دو بخش عمده و کلی تقسیم می‌شود: نخست حرکت از سطوح فراداستانی به سطوح فروداستانی و دوم حرکت از سطوح فروداستانی به سطوح فراداستانی. در این جُستار به بررسی انواع حالت‌ها و مُدل‌های نوع اول تحت عنوان «تداخل درونی» در مثنوی، به مثابة متنی شاخص در ادب فارسی که بیشترین نمود تداخل سطوح روایی را می‌توان در آن جست‌و جو کرد، می‌پردازیم.

کلمات کلیدی

, کلید واژه‌ها: تداخل سطوح روایی, تداخل درونی, مثنوی, روایت شناسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035334,
author = {بامشکی, سمیرا},
title = {تداخل درونی در مثنوی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {21},
month = {April},
issn = {2008-0360},
pages = {10--37},
numpages = {27},
keywords = {کلید واژه‌ها: تداخل سطوح روایی، تداخل درونی، مثنوی، روایت شناسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تداخل درونی در مثنوی
%A بامشکی, سمیرا
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2013

[Download]