تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (48), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (101-120)

عنوان : ( چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله )

نویسندگان: جعفر عبادی , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاد هزینه‎ی مبادله‎ی ویلیامسون یک نظریه‌ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام‌های عمودی در بنگاه‌ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه‎ی انتخاب عمومی (یا نظریه‎ی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می‌کند. کاربرد اقتصاد هزینه‎ی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاست‎مداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاست‎مداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی‌های این مبادلات یعنی درجه‎ی اختصاصی شدن دارایی‌ها، نااطمینانی‌های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینه‎ی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می‌دهد که سیاست‎مداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه‌ی کم‎تر ساختار حزبی (یا هزینه بیش‎تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده‌اند، ولی در ایران به دلیل هزینه‎ی بیش‎تر ساختار حزبی (یا هزینه‎ی کم‎تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است.

کلمات کلیدی

احزاب؛ اختصاصی شدن دارایی؛ اقتصاد هزینه‎ی مبادله؛ ساختارهای تدبیر؛ محیط نهادی.؛ نظریه‎ی انتخاب عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035413,
author = {جعفر عبادی and چشمی, علی},
title = {چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2013},
volume = {48},
number = {1},
month = {June},
issn = {0039-8969},
pages = {101--120},
numpages = {19},
keywords = {احزاب؛ اختصاصی شدن دارایی؛ اقتصاد هزینه‎ی مبادله؛ ساختارهای تدبیر؛ محیط نهادی.؛ نظریه‎ی انتخاب عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله
%A جعفر عبادی
%A چشمی, علی
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2013

[Download]