سومین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی , 2013-02-27

عنوان : ( عوامل موثر بر ایمنی تقاطعات همسطح شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) )

نویسندگان: سیدعلی ضیائی , حسین حسین دخت , علیرضا سبحانی , هاشم امینی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به حوادث روز افزونترافیک شهری....

کلمات کلیدی

, ایمنی, تقاطعات همسطح شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035417,
author = {ضیائی, سیدعلی and حسین دخت, حسین and سبحانی, علیرضا and امینی طوسی, هاشم},
title = {عوامل موثر بر ایمنی تقاطعات همسطح شهری(مطالعه موردی شهر مشهد)},
booktitle = {سومین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ایمنی- تقاطعات همسطح شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر ایمنی تقاطعات همسطح شهری(مطالعه موردی شهر مشهد)
%A ضیائی, سیدعلی
%A حسین دخت, حسین
%A سبحانی, علیرضا
%A امینی طوسی, هاشم
%J سومین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی
%D 2013

[Download]