جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (41), شماره (41), سال (2012-11) , صفحات (129-152)

عنوان : ( تحلیل توزیع فضایی آژانسهای مسافرتی در کلانشهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , مصطفی امیرفخریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آژانس مسافرتی ، کلانشهر مشهد ، گردشگر و زائر ، تحلیل فضایی

کلمات کلیدی

, آژانس مسافرتی , کلانشهر مشهد , گردشگر و زائر , تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035449,
author = {رهنماء, محمدرحیم and امیرفخریان, مصطفی},
title = {تحلیل توزیع فضایی آژانسهای مسافرتی در کلانشهر مشهد},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی},
year = {2012},
volume = {41},
number = {41},
month = {November},
issn = {2008-8078},
pages = {129--152},
numpages = {23},
keywords = {آژانس مسافرتی ، کلانشهر مشهد ، گردشگر و زائر ، تحلیل فضایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل توزیع فضایی آژانسهای مسافرتی در کلانشهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A امیرفخریان, مصطفی
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی
%@ 2008-8078
%D 2012

[Download]