نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر )

نویسندگان: فرشاد فیروز ئی , جعفر بلوری بزاز , ابوالفضل محمدزاده مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجم بالای مواد ضایعاتی (مانند رشته های مختلف ضایعاتی) در سر تا سر جهان در حال انباشته شدن هستند و مشکلات هزینه ای زیادی دربر دارد. استفاده از این مواد از سالیان قبل جهت ارتقاء خصوصیات رفتاری مواد گوناگون کاربرد داشته است. با گذشت زمان، استفاده از الیاف در جهت بهبود خواص رفتاری آسفالتهای گرم نیز مورد بررسی قرار گرفت که بهبود خواص رفتاری آسفالت گرم را نتیجه داده است ولی خلاء بررسی های بیشتر در زمینه استفاده الیاف در بازیافت آسفالت به روش سرد با امولسیون قیر احساس می شود. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد الیاف در بازیافت آسفالت به روش سرد و ارزیابی نتایج حاصل از تعیین وزن مخصوص، آزمایشهای مارشال، شاخص سختی مارشال و کشش غیر مستقیم می باشد. الیاف مورد استفاده در این پژوهش الیاف پلی پروپیلن به طول 6 میلیمتر می باشد. آزمایشات نشان داد که الیاف پلی پروپیلن قادر به ارتقاء شاخص سختی مارشال نمونه آسفالتی می باشد و این امر نشان دهنده مقاومت بیشتر مخلوط در برابر تغییر شکل دائم می باشد. همچنین کشش غیر-مستقیم مخلوط به طور قابل توجهی در مقایسه با مخلوط های امولسیونی متداول تغییر می کند. راهکارهایی برای بررسی بیشتر در آینده نیز مشخص شده است.

کلمات کلیدی

, بازیافت سرد, امولسیون قیر, پلی پروپیلن, کشش غیرمستقیم, شاخص سختی مارشال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035519,
author = {فرشاد فیروز ئی and بلوری بزاز, جعفر and محمدزاده مقدم, ابوالفضل},
title = {بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بازیافت سرد، امولسیون قیر، پلی پروپیلن، کشش غیرمستقیم، شاخص سختی مارشال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر
%A فرشاد فیروز ئی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]