اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29

عنوان : ( مطالعه ساختار تشریحی برگ گونه های Cyperaceae) Cyperus) در شمال شرق ایران )

نویسندگان: مارال پاشیرزاد , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنسCyperus L. متعلق به خانواده Cyperaceae و راسته Poales می باشد گیاهی پایا کم و بیش علفی و به ندرت دربن چوبی هستنداین جنسبیش از 600 گونه جهان شمول دارد که 23 گونه از آن درایران وجود دارد پنج گونه از 23 گونه موجود درایران درناحیه شمال شرق ایران قرار دارد که دراین مطالعه صفات تشریحی این پنج گونه از ناحیه شمال شرق مورد بررسی قرارگرفته است به منظور مطالعه برش گیری دستی از برگ پنج گونه انجام شد و به کمک میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفتندگونه های مورد مطالعه شامل C. glaber C. fuscus C. lavigatus subsp. distachyos C. longus C. rotundus بودند نتایج بدست آمده ازمطالعه تشریحی سبب افتراق این گونه ها از یکدیگر شده و نتایج حاصل از مطالعه ریخت شناسی کلاسیک را تایید مینماید.

کلمات کلیدی

, برگ, مطالعه تشریحی, Cyperus شمال شرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035541,
author = {پاشیرزاد, مارال and واعظی, جمیل and بهرامی, احمدرضا and معماریانی, فرشید},
title = {مطالعه ساختار تشریحی برگ گونه های Cyperaceae) Cyperus) در شمال شرق ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم زیستی},
year = {2012},
location = {فلاورجان, ايران},
keywords = {برگ، مطالعه تشریحی، Cyperus شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ساختار تشریحی برگ گونه های Cyperaceae) Cyperus) در شمال شرق ایران
%A پاشیرزاد, مارال
%A واعظی, جمیل
%A بهرامی, احمدرضا
%A معماریانی, فرشید
%J اولین همایش ملی علوم زیستی
%D 2012

[Download]