اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29

عنوان : ( مطالعه ساختار تشریحی ساقه برخی از گونه های Juncaceae) Juncus) در شمال شرق ایران )

نویسندگان: راهله احمدپورکاخک , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنسL. Juncus گیاهی علفی و ریزوم دار با بیش از240 گونه گیاهی درسرتاسر دنیا متعلق به تیره Juncaceae ازراسته Poales می باشد درتحقیق حاضر صفات تشریحی مربوط به ساقه شش گونه ازجنس Juncus درناحیه شمال شرق ایران بصورت برشگیری دستی و به کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرارگرفت گونه های مورد مطالعه شامل J. J. gerardi J. articulatus J. punctorius J. inflexus وJ. bufonius fontanesii بودند نتایج حاصلازمطالعات تشریحی ساقه این شش گونه را از یکدیگر متمایز و مطالعات تاکسونومی کلاسیک را تایید می نماید.

کلمات کلیدی

, ساقه, ساختارتشریحی, Juncus, شمال شرق ایران,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035542,
author = {احمدپورکاخک, راهله and واعظی, جمیل and بهرامی, احمدرضا and معماریانی, فرشید},
title = {مطالعه ساختار تشریحی ساقه برخی از گونه های Juncaceae) Juncus) در شمال شرق ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم زیستی},
year = {2012},
location = {فلاورجان, ايران},
keywords = {ساقه، ساختارتشریحی، Juncus، شمال شرق ایران، تاکسونومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ساختار تشریحی ساقه برخی از گونه های Juncaceae) Juncus) در شمال شرق ایران
%A احمدپورکاخک, راهله
%A واعظی, جمیل
%A بهرامی, احمدرضا
%A معماریانی, فرشید
%J اولین همایش ملی علوم زیستی
%D 2012

[Download]