اثر, دوره (1), شماره (55), سال (2012-3) , صفحات (25-38)

عنوان : ( بازشناسی ساختار یک باغ تاریخی از دوره زندیه در منطقه کویر مرکزی ایران، باغ صدریه تفت )

نویسندگان: اکرم حسینی , محمدحسن خادم زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باغ سازی در منطقه شهری یزد همواره در طول تاریخ مانند دیگر نقاط ایران وجود داشته است. به خصوص به دلیل شرایط اقلیمی شهر یزد و گرمای طاقت فرسای آن و در نقطه مقابل شرایط اقلیمی مناسب شهر تفت در دامنه های شیرکوه ، تفت به نوعی تفرج گاه ساکنان شهر یزد قلمداد می شده است و همواره باغ هایی توسط متمولین شهر یزد در این شهر ساخته می- شده است . در بین این باغات باغ صدریه به دلیل نوع طراحی و مهندسی آن ( در کلیت و اجزاء باغ ) به صورت ویژه ای قابل بررسی است. ساخت این باغ توسط محمد تقی خان بافقی یکی از خوانین دوره زندیه یزد انجام شده است . بادگیر بلند آن علاوه بر این که به تامین شرایط اقلیمی مناسب در ساختمان موجود کمک می کند ، به عنوان شاخص باغ از فاصله دور مشاهده می شود . از آن جا که این باغ یکی از نمونه هایی است که همه عناصر شاخص باغ های ایرانی را در خود دارد و تغییراتی که در بستر زمان بر پیکره باغ و ساختمان های آن وارد گشته ، باعث از بین رفتن ساختار باغ نگردیده ، مطالعه آن در خور اهمیت می باشد . سیستم ویژه و پیچیده آب رسانی باغ در نوع خود کم نظیر می باشد. در این مقاله به شناخت ویژگی های ساختاری معماری باغ صدریه با بررسی عواملی نظیر استقرار باغ در بستر طبیعی خود ، شناخت تحولات تاریخی ، بررسی اجزا و عناصر معماری ، مطالعه کارکرد فضاها و سیر تحول آن ها پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, باغ , صدریه , تفت , یزد , نمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035580,
author = {حسینی, اکرم and خادم زاده, محمدحسن},
title = {بازشناسی ساختار یک باغ تاریخی از دوره زندیه در منطقه کویر مرکزی ایران، باغ صدریه تفت},
journal = {اثر},
year = {2012},
volume = {1},
number = {55},
month = {March},
issn = {1024-2647},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {باغ ، صدریه ، تفت ، یزد ، نمیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناسی ساختار یک باغ تاریخی از دوره زندیه در منطقه کویر مرکزی ایران، باغ صدریه تفت
%A حسینی, اکرم
%A خادم زاده, محمدحسن
%J اثر
%@ 1024-2647
%D 2012

[Download]