همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک، JCCEM2013 , 2013-05-08

عنوان : ( شبیه سازی جریان در یک ریزمجرا با روش شبکه بولتزمن )

نویسندگان: علی نوروزی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه روش شبکه بولتزمن با یک زمان اسایش قادر به ارائه دقیق لغزش روی دیوار نمی باشد، به کار بردن روش های پیچیده تر برای حل عددی جریان های در مقیاس میکرو امری ضروری به نظر می رسد. در مقاله حاضر از روش شبکه بولتزمن همراه با دو زمان آسایش به منظور شبیه سازی جریان در یک ریز مجرای طویل استفاده شده است. شرط مرزی ضریب بازگشت به منظور بدست اوردن لغزش روی دیوار، و یک شرط مرزی فشار بهینه شده در ورود و خروج، مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور اعتبارسنجی روش از حل تحلیلی معادلات ناویر استوکس همراه با شرط لغزش روی دیوار استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد این روش قادر به شبیه سازی جریان های گازی، در رژیم جریان لغزشی و گذرا می باشد.

کلمات کلیدی

, روش شبکه بولتزمن, ریزمجرا, ضریب بازگشت, جریان لغزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035596,
author = {نوروزی, علی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {شبیه سازی جریان در یک ریزمجرا با روش شبکه بولتزمن},
booktitle = {همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک، JCCEM2013},
year = {2013},
location = {میاندوآب, ايران},
keywords = {روش شبکه بولتزمن، ریزمجرا، ضریب بازگشت، جریان لغزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی جریان در یک ریزمجرا با روش شبکه بولتزمن
%A نوروزی, علی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک، JCCEM2013
%D 2013

[Download]