مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (67), سال (2013-7) , صفحات (46-56)

عنوان : ( مطالعه و بررسی وضعیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی ایران و جهان )

نویسندگان: نیما شفیعی , مجید پاکیزه , علی رضوی سرآسیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخازن زیرزمینی ذخیره سازی گاز یک روش متداول و شناخته شده در جهان برای جبران کمبود گاز مورد نیاز و پوشش مازاد مصرف در فصول سرد است. برای ذخیره سازی گاز طبیعی از دو نوع تاسیسات: بار پایه ذخیره و اوج بار ذخیره استفاده می شود. معمولا برای ذخیره زیرزمینی گاز طبیعی سه نوع مخزن وجود دارد: ذخیره در مخازن نفت و گاز تخلیه شده، ذخیره در سفره های آب زیرزمینی، ذخیره در گنبدهای نمکی. تبدیل یک مخزن گاز یا نفت تخلیه شده به مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی ساده تر و ارزان تر از سایر روش های فوق است. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت فعلی ذخیره سازی گاز در جهان و ایران و چشم اندازه آینده آن، بخش های مختلف یک سایت ذخیره سازی زیرزمینی آورده شده است، همچنین معیارهای طراحی آن معرفی گردیده و ارزیابی عملکرد و کارایی انواع مخازن برای طرح ذخیره‌سازی گاز با توجه به سه پارامتر اصلی توانایی انباشت گاز، مهاجرت نکردن گاز و قابلیت تولید ارائه شده است. با توجه به منابع عظیم گاز ایران، اهمیت احداث و بهره برداری از پروژه‌های مهم و استراتژیک ذخیره‌سازی گاز در مخزن سراجه میدان قم، طرح ذخیره‌سازی گاز در مخزن شوریجه دی میدان خانگیران و چند موقعیت دیگر بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, ذخیره سازی زیر زمینی گاز, انواع مخازن ذخیره سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035616,
author = {شفیعی, نیما and پاکیزه, مجید and رضوی سرآسیا, علی},
title = {مطالعه و بررسی وضعیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی ایران و جهان},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {12},
number = {67},
month = {July},
issn = {1735-5400},
pages = {46--56},
numpages = {10},
keywords = {ذخیره سازی زیر زمینی گاز- انواع مخازن ذخیره سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و بررسی وضعیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی ایران و جهان
%A شفیعی, نیما
%A پاکیزه, مجید
%A رضوی سرآسیا, علی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2013

[Download]