اولین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2012-05-23

عنوان : ( تعادل اقتصادی ، مقدمه عدالت اقتصادی )

نویسندگان: محمد ساجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : عدالت مفهومی گسترده است که هدف عالی انسان می باشد . عدالت خود به بخشها و یا جنبه های مختلف قابل تقسیم است که بخش اصلی آن عدالت اقتصادی می باشد . و تحقق کامل عدالت تنها با تحقق همه بخشهای آن ممکن می باشد . امّا عدالت اقتصادی نیز به زیر بخشهایی قابل تقسیم می باشد . که تعادل اقتصادی یک از اجزا و نیز راه تحقق عدالت اقتصادی می باشد . این مقاله می خواهد اثبات کند این مفاهیم، مرتبط ( و در طول یکدیگر ) بوده و تعادل اقتصادی ، یک گام مهم برای عدالت اقتصادی است. مفهوم تعادل اقتصادی که یک مفهوم عملیاتی است ، چگونگی ایجاد آن ، ارتباط آن با عدالت اقتصادی ، آسیبها ، گامهای عملی در این مقاله مطرح می شود . این مقاله با بررسی مفاهیم مذکور و تعریف واژه \\\" حلقه های بسته اقتصادی \\\" و بیان روشهای پایدار سازی این حلقه ها ، تلاش می کند پلی جدید بین اندیشه های اقتصاد اسلامی و راهکارهای عملیاتی اقتصادی جامعه ( بصورت روشهای عینی ) ایجاد نماید .

کلمات کلیدی

, اقتصاد اسلامی , تعادل اقتصادی , عدالت , عدالت اقتصادی , حلقه بسته اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035630,
author = {ساجدی, محمد},
title = {تعادل اقتصادی ، مقدمه عدالت اقتصادی},
booktitle = {اولین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد اسلامی ، تعادل اقتصادی ، عدالت ، عدالت اقتصادی ، حلقه بسته اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعادل اقتصادی ، مقدمه عدالت اقتصادی
%A ساجدی, محمد
%J اولین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2012

[Download]