اولین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2012-05-23

عنوان : ( اندیشه ای جدید در اقتصاد اسلامی )

نویسندگان: محمد ساجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : این مقاله سعی دارد نگاه جدیدی به اقتصاد اسلامی ارائه نماید . نگاهی که از نظریات متفکرین بزرگی چون شهید صدر و علامه مطهری نشأت گرفته اما در بسیاری موارد با نوع نگاه آن بزرگواران متفاوت است . هدف این مقاله ارائه جهت گیری دیگری است که متفاوت است با آنچه امروزه توسط اندیشمندان و اقتصاد دانان مسلمان دنبال میشود . چرا که تصور نویسنده این است که گرچه تلاشهای ارزشمندی در خصوص تبین اقتصاد اسلامی صورت گرفته است ، اما چون همه این تلاشها بر مبنا و شالوده اقتصاد غربی بنا نهاده شده است ، نمیتواند جهتی متفاوت داشته باشد . این مقاله می خواهد اثبات کند که راه سومی جز آنچه غربی ها می گویند و آنچه متفکرین اسلامی انتخاب کرده اند ، نیز وجود دارد . و این راه سوم ارزش اندیشیدن در خصوص آن دارد . برخی متفکرین اسلامی اشاراتی به این راه سوم داشته اند اما همانها هم به نظر میرسد جرأت نکرده اند همه اقتصاد غربی را نفی کنند . و بهرحال مقدمات آنرا جزو بدیهیات در نظر گرفته اند . بهرحال تغییرات بزرگ وقتی اتفاق افتاده است که زیربناهای فکری ( وجدان شده ) به چالش کشیده شده است .

کلمات کلیدی

, اقتصاد اسلامی , اصالت کار , هدف اقتصاد , عدالت , عدالت اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035631,
author = {ساجدی, محمد},
title = {اندیشه ای جدید در اقتصاد اسلامی},
booktitle = {اولین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد اسلامی ، اصالت کار ، هدف اقتصاد ، عدالت ، عدالت اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندیشه ای جدید در اقتصاد اسلامی
%A ساجدی, محمد
%J اولین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2012

[Download]