بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها , 2013-02-06

عنوان : ( بررسی ارتباط ارزشی دارایی های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمد قهرمان ایزدی , مهدی بهنامه , محمد رضا پژوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ارتباط ارزشی دارایی های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار

کلمات کلیدی

, درایی های نامشهود, ارزش بازار, ارتباط ارزشی, در آمد عملیاتی غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035644,
author = {محمد قهرمان ایزدی and بهنامه, مهدی and محمد رضا پژوهی},
title = {بررسی ارتباط ارزشی دارایی های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار تهران},
booktitle = {بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها},
year = {2013},
location = {گچساران, ايران},
keywords = {درایی های نامشهود، ارزش بازار، ارتباط ارزشی، در آمد عملیاتی غیر عادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط ارزشی دارایی های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار تهران
%A محمد قهرمان ایزدی
%A بهنامه, مهدی
%A محمد رضا پژوهی
%J بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
%D 2013

[Download]