یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06

عنوان : ( بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی )

نویسندگان: رامین منصوری , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , رضا رستمی جونقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از مشکلات عدیده جوامع بشری است

کلمات کلیدی

, آبگیر زیر سطحی, جریان زیر سطحی, محیط متخلخل, شبکه ز هکَشی, دبی ورودی, مدل رگرسیوًنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035651,
author = {منصوری, رامین and ضیائی, علی نقی and اسماعیلی, کاظم and انصاری, حسین and رستمی جونقانی, رضا},
title = {بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {آبگیر زیر سطحی، جریان زیر سطحی، محیط متخلخل، شبکه ز هکَشی، دبی ورودی، مدل رگرسیوًنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی
%A منصوری, رامین
%A ضیائی, علی نقی
%A اسماعیلی, کاظم
%A انصاری, حسین
%A رستمی جونقانی, رضا
%J یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2012

[Download]