پژوهش نفت, دوره (13), شماره (48), سال (2004-1) , صفحات (15-21)

عنوان : ( بررسی محصول هیدروکربنی حاصل از کاتالیست آهن در یک راکتور دوغابی در فرآیند فیشر- تروپش )

نویسندگان: خیراله جعفری جوزانی , جعفر یگانه مهر , علی نخعی پور , یحیی زمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاتالیست از طریق تکنیک هم رسوبی و به روش اسپری کردن مخلوط کاتالیست بر روی سطح داغ گردان به ذرات مناسبی شکل دهی شد. ساختار کاتالیست با استفاده از تکنیک های XRD و TPR شناسایی و فعالیت کاتالیست در یک راکتور دوغابی در شرایط دمایی 280 درجه سانتیگراد، فشار 13 بار مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کاتالیست آهن, فرآیند فیشر- تروپش, راکتور دوغابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035681,
author = {خیراله جعفری جوزانی and جعفر یگانه مهر and نخعی پور, علی and یحیی زمانی},
title = {بررسی محصول هیدروکربنی حاصل از کاتالیست آهن در یک راکتور دوغابی در فرآیند فیشر- تروپش},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2004},
volume = {13},
number = {48},
month = {January},
issn = {2345-2900},
pages = {15--21},
numpages = {6},
keywords = {کاتالیست آهن، فرآیند فیشر- تروپش، راکتور دوغابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی محصول هیدروکربنی حاصل از کاتالیست آهن در یک راکتور دوغابی در فرآیند فیشر- تروپش
%A خیراله جعفری جوزانی
%A جعفر یگانه مهر
%A نخعی پور, علی
%A یحیی زمانی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2004

[Download]