پژوهش نفت, دوره (10), شماره (38), سال (2000-11) , صفحات (9-16)

عنوان : ( بررسی اثر میزان اکسید نیکل در کاتالیست NIO/MgO/Al2O3 برای فرآیند تهیه گاز سنتز از متان به روش رفرمینگ مختلط متان با بخار آب و دی اکسید کربن )

نویسندگان: جعفر یگانه مهر , خیراله جعفری جوزانی , علی نخعی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر میزان اکسید نیکل در کاتالیست NIO/MgO/Al2O3 برای فرآیند تهیه گاز سنتز از متان به روش رفرمینگ مختلط متان با بخار آب و دی اکسید کربن بر روی گزینش پذیری محصولات و ترکیب گاز سنتز تولید شده و نیز نشست کک بر روی کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که گزینش پذیری محصولات و نشست کک بر روی کاتالیست با افزایش میزان اکسید نیکل افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, گاز سنتز , رفرمینگ مختلط متان با بخار آب و دی اکسید کربن , اکسید نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035683,
author = {جعفر یگانه مهر and خیراله جعفری جوزانی and نخعی پور, علی},
title = {بررسی اثر میزان اکسید نیکل در کاتالیست NIO/MgO/Al2O3 برای فرآیند تهیه گاز سنتز از متان به روش رفرمینگ مختلط متان با بخار آب و دی اکسید کربن},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2000},
volume = {10},
number = {38},
month = {November},
issn = {2345-2900},
pages = {9--16},
numpages = {7},
keywords = {گاز سنتز ، رفرمینگ مختلط متان با بخار آب و دی اکسید کربن ، اکسید نیکل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر میزان اکسید نیکل در کاتالیست NIO/MgO/Al2O3 برای فرآیند تهیه گاز سنتز از متان به روش رفرمینگ مختلط متان با بخار آب و دی اکسید کربن
%A جعفر یگانه مهر
%A خیراله جعفری جوزانی
%A نخعی پور, علی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2000

[Download]