پژوهش نفت, دوره (6), شماره (24), سال (1997-5) , صفحات (61-74)

عنوان : ( تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع و سایر مواد با ارزش )

نویسندگان: محمد بهروز , محمد حسن پیروی , علی نخعی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متان که جزء اصلی گاز طبیعی به شمار می رود به روش اکسیداسیون جزءی در حضور اکسید کننده هایی نظیر اکسیژن و نیتروزاکسید توسط کاتالیست زئولیتی به محصولات هیدروکربنی تبدیل گردید.

کلمات کلیدی

, گاز طبیعی, سوخت مایع, زئولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035684,
author = {محمد بهروز and محمد حسن پیروی and نخعی پور, علی},
title = {تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع و سایر مواد با ارزش},
journal = {پژوهش نفت},
year = {1997},
volume = {6},
number = {24},
month = {May},
issn = {2345-2900},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {گاز طبیعی، سوخت مایع، زئولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع و سایر مواد با ارزش
%A محمد بهروز
%A محمد حسن پیروی
%A نخعی پور, علی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 1997

[Download]