شیمی, دوره (14), شماره (1), سال (2001-7) , صفحات (24-28)

عنوان : ( تبدیل گاز طبیعی به سایر هیدروکربن ها )

نویسندگان: مهدی وحیدی , علی نخعی پور , یحیی زمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف روبه رشد گاز طبیعی در جهان و روند کاهش منابع فسیلی و تجدید ناپذیر در دنیا بیانگر تحولی بزرگ در چگونگی به کار گیری این منابع توسط بشر در سالهای آتی است. بنابراین می طلبد تا با اتخاذ شیوه هایی بتوان این منبع بزرگ را به دیگر فراورده ها تبدیل کرد. این مقاله به اختصار به برخی از این روشها می پردازد.

کلمات کلیدی

, گاز طبیعی, تبدیل مستقیم, تبدیل غیر مستقیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035685,
author = {مهدی وحیدی and نخعی پور, علی and یحیی زمانی},
title = {تبدیل گاز طبیعی به سایر هیدروکربن ها},
journal = {شیمی},
year = {2001},
volume = {14},
number = {1},
month = {July},
issn = {1015-2849},
pages = {24--28},
numpages = {4},
keywords = {گاز طبیعی، تبدیل مستقیم، تبدیل غیر مستقیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبدیل گاز طبیعی به سایر هیدروکربن ها
%A مهدی وحیدی
%A نخعی پور, علی
%A یحیی زمانی
%J شیمی
%@ 1015-2849
%D 2001

[Download]