پژوهش نفت, دوره (12), شماره (46), سال (2003-2) , صفحات (11-18)

عنوان : ( مطالعه طول عمر و امکان بازیابی کاتالیست آهن هم رسوبی ارتقاء یافته با زئولیت HZSM5 در فرآیند فیشر-تروپش )

نویسندگان: علی نخعی پور , خیراله جعفری جوزانی , یحیی زمانی , جعفر یگانه مهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت کاتالیست آهن ارتقاء یافته با زئولیت در فرآیند فیشر - تروپش برسی شد. امکان بازیافت کاتالیست غیر فعال شده به روش اکسیداسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, طول عمر کاتالیست, فرآیند فیشر-تروپش, کاتالیست آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035686,
author = {نخعی پور, علی and خیراله جعفری جوزانی and یحیی زمانی and جعفر یگانه مهر},
title = {مطالعه طول عمر و امکان بازیابی کاتالیست آهن هم رسوبی ارتقاء یافته با زئولیت HZSM5 در فرآیند فیشر-تروپش},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2003},
volume = {12},
number = {46},
month = {February},
issn = {2345-2900},
pages = {11--18},
numpages = {7},
keywords = {طول عمر کاتالیست، فرآیند فیشر-تروپش، کاتالیست آهن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه طول عمر و امکان بازیابی کاتالیست آهن هم رسوبی ارتقاء یافته با زئولیت HZSM5 در فرآیند فیشر-تروپش
%A نخعی پور, علی
%A خیراله جعفری جوزانی
%A یحیی زمانی
%A جعفر یگانه مهر
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2003

[Download]