دهمین همایش دانشجویی فناوری نانو , 2011-09-14

عنوان : ( ارائه مدل سینتیکی وابسته به ابعاد ذرات فاز فعال نانوکاتالیزوری در سنتز فیشر- تروپش توسط نانوکاتالیزورهای آهن )

نویسندگان: علی نخعی پور , محمدرضا حسین دخت , جمشید زرکش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی وابستگی واکنش سنتز فیشر-تروپش به ساختار کاتالیست آهن از طریق توسعه یک مدل سینتیکی وابسته به ساختار است. برای دستیابی به این هدف ابتدا با روش میکروامولسیون چندین کاتالیزور توده ایی آهن با ابعاد فاز فعال متفاوت ساخته شد و سپس با استفاده از روش ترمودینامیکی-سینتیکی یک مدل سینتیکی وابسته به ساختار توسعه یافت. فعالیت کاتالیست های ساخته شده در شرایط مختلف عملیاتی بررسی گردید و پارامترهای موجود در رابطه سینتیکی توسعه داده شده، ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که فرآیند سنتز فیشر – تروپش بر روی کاتالیزورهای نانوساختاری آهن، حساس به ساختار بوده و بیشترین فعالیت مربوط به ذرات فاز فعال حدود 20 نانومتر است.

کلمات کلیدی

, سنتز فیشر-تروپش, سینتیک, کاتالیزور آهن, حساسیت ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035687,
author = {نخعی پور, علی and حسین دخت, محمدرضا and جمشید زرکش},
title = {ارائه مدل سینتیکی وابسته به ابعاد ذرات فاز فعال نانوکاتالیزوری در سنتز فیشر- تروپش توسط نانوکاتالیزورهای آهن},
booktitle = {دهمین همایش دانشجویی فناوری نانو},
year = {2011},
location = {رضوانشهر, ايران},
keywords = {سنتز فیشر-تروپش، سینتیک، کاتالیزور آهن، حساسیت ساختاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل سینتیکی وابسته به ابعاد ذرات فاز فعال نانوکاتالیزوری در سنتز فیشر- تروپش توسط نانوکاتالیزورهای آهن
%A نخعی پور, علی
%A حسین دخت, محمدرضا
%A جمشید زرکش
%J دهمین همایش دانشجویی فناوری نانو
%D 2011

[Download]