اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (13), شماره (127), سال (1999-7) , صفحات (30-37)

عنوان : ( قانون اساسی و حقوق شهروندان )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی حقوق شهروندی در مذاکرات خبرگان قانون اساسی

کلمات کلیدی

, آزادی, جامعه مدنی, حقوق اساسی, شهروند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035690,
author = {خلیلی, محسن},
title = {قانون اساسی و حقوق شهروندان},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {1999},
volume = {13},
number = {127},
month = {July},
issn = {4796-0001},
pages = {30--37},
numpages = {7},
keywords = {آزادی، جامعه مدنی، حقوق اساسی، شهروند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قانون اساسی و حقوق شهروندان
%A خلیلی, محسن
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 1999

[Download]