مطالعات ملی, دوره (1), شماره (3), سال (2000-3) , صفحات (7-29)

عنوان : ( آفرینش وفاق کارویژه قانون اساسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موجودیت وفاقی قانون اساسی

کلمات کلیدی

, قانون اساسی, وفاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035691,
author = {خلیلی, محسن},
title = {آفرینش وفاق کارویژه قانون اساسی},
journal = {مطالعات ملی},
year = {2000},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {1735-059x},
pages = {7--29},
numpages = {22},
keywords = {قانون اساسی، وفاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آفرینش وفاق کارویژه قانون اساسی
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات ملی
%@ 1735-059x
%D 2000

[Download]