اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی اندام های مختلف گیاه دارویی زعفران )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , قربانعلی اسدی , سوسن خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گونه هرز یولاف وحشی (Avena lodoviciana L.) تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره آبی اندام های هوایی و بنه گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورها پنج غلظت عصاره آبی شامل صفر، 5، 10، 15 و 30 درصد برای اندام های هوایی و بنه زعفران بودند. نتایج نشان داد که اثر آللوپاتی اندام های هوایی و بنه زعفران بر جوانه زنی نهایی، مدت زمان تا 50% جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه یولاف وحشی معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش غلظت عصاره آبی اندام های زعفران از صفر تا 30 درصد، جوانه زنی نهایی، طول ریشه چه و ساقه چه کاهش و مدت زمان تا 50% جوانه زنی هر دو گونه افزایش یافت. بطوریکه با افزایش غلظت عصاره آبی اندام های هوایی و بنه زعفران، مدت زمان تا 50% جوانه زنی به ترتیب 72 و 74 درصد کاهش یافت. همچنین اثر آللوپاتی اندام های هوایی زعفران بر کاهش خصوصیات جوانه زنی یولاف وحشی بالاتر از بنه بود. بنابراین، می توان در راستای بهره گیری از روش های غیرشیمیایی برای کنترل علف های هرز از خاصیت آللوپاتی گیاهان دارویی بویژه اندام های زعفران برای مدیریت علف های هرز نظیر یولاف وحشی بویژه در مرحله جوانه زنی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, گیاه دارویی, مدیریت پایدار علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035714,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and اسدی, قربانعلی and سوسن خرم دل},
title = {مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی اندام های مختلف گیاه دارویی زعفران},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آللوپاتی، گیاه دارویی، مدیریت پایدار علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی اندام های مختلف گیاه دارویی زعفران
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A اسدی, قربانعلی
%A سوسن خرم دل
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]