همایش ملی مهندسی مکانیک , 2013-05-30

عنوان : ( بررسی ناپایداری کشیدگی درون در نانو/میکروتیرهای دوسرگیردار تحت تاثیر نیروهای الکترواستاتیک و بین مولکولی )

نویسندگان: حمید غضنفر , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثرات لبه در سیستمهای میکروالکترومکانیک با استفاده از روش تربیعات تفاضلی با درنظر گرفتن میروی کاسمیر مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, سیستمهای میکروالکترومکانیکی, روش تربیعات تفاضلی, نیروی کاسمیر, ولتاژ کشیدگی درون, اثرات لبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035731,
author = {غضنفر, حمید and طهانی, مسعود},
title = {بررسی ناپایداری کشیدگی درون در نانو/میکروتیرهای دوسرگیردار تحت تاثیر نیروهای الکترواستاتیک و بین مولکولی},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مکانیک},
year = {2013},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {سیستمهای میکروالکترومکانیکی، روش تربیعات تفاضلی، نیروی کاسمیر، ولتاژ کشیدگی درون، اثرات لبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ناپایداری کشیدگی درون در نانو/میکروتیرهای دوسرگیردار تحت تاثیر نیروهای الکترواستاتیک و بین مولکولی
%A غضنفر, حمید
%A طهانی, مسعود
%J همایش ملی مهندسی مکانیک
%D 2013

[Download]