هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ )

نویسندگان: سعید هاشمی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم مهندسی عمران در مناطق شهری، پایدارسازی جداره های قائم و شیبدار خاکی است. از تکنیک های نسبتا جدید که روز به روز در محیط های شهری داخل و خارج کشوربه منظور پایدارسازی گودها رواج پیدا نموده است، تکنیک میخکوبی می باشد. چال های حفاری معمولی تحت اثر بارهای وارده، حتی در اعماق کم، بارها ریزش نموده و از سرعت کار کاسته شده و تلفات جانی و هزینه های اقتصادی غیر قابل پیش بینی را موجب شده است. علاوه بر آن ریزش چال های حفاری از سوی دیگر موجبات سستی خاک و از دست دادن تراکم آن را فراهم می سازد که به طبع آن باعث تحمیل تغییر شکل بیشتر افقی و عمودی در سطح زمین می شود. این تحقیق ضمن معرفی این مشکل در گودبرداری های عمیق، با مدل سازی عددی بوسیله نرم افزار المان محدود Plaxis 3D Foundation، به بررسی چگونگی تاثیر میزان سربار بر رفتار گودها و پایداری چال های حفاری می پردازد.

کلمات کلیدی

, گودبرداری, سربار, میخکوبی, اندرکنش خاک و میخ, Plaxis 3D Foundation
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035753,
author = {هاشمی, سعید and بلوری بزاز, جعفر},
title = {مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {گودبرداری، سربار، میخکوبی، اندرکنش خاک و میخ، Plaxis 3D Foundation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ
%A هاشمی, سعید
%A بلوری بزاز, جعفر
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]