بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2012-05-15

عنوان : ( بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی )

نویسندگان: حسین حاتمی , محمود شریعتی , محمد دامغانی نوری , حسین رحمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته استوانه ای تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری پرداخته شده است. تست تجربی توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون (INSTRON 8802) انجام گردیده است. تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس با استفاده از مدل های سخت شوندگی سینماتیک و سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک انجام گردیده است و دقت این مدل ها با نتایج تجربی سنجیده شده است. پوسته استوانه ای تحت این نوع بارگذاری رفتار نرم شوندگی از خود نشان می دهد و به علت کمانش موضعی که در ناحیه فشاری در پوسته ایجاد می گردد دارای کرنش پلاستیک باقیمانده بیشتری نسبت به ناحیه کششی منحنی هیسترزیس می باشد. مدل سخت شوندگی سینماتیک خطی قادر به شبیه سازی رفتار نرم شوندگی پوسته نمی باشد، ولی مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک رفتار نرم شوندگی پوسته را به خوبی شبیه سازی می کند. رفتار نرم شوندگی و کرنش پلاستیک باقیمانده در پوسته توسط این مدل مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارد.

کلمات کلیدی

, پوسته استوانه ای, بارگذاری کرنش کنترلی, مدل های سخت شوندگی چرخه ای, مدل المان محدود, گشودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035755,
author = {حسین حاتمی and شریعتی, محمود and محمد دامغانی نوری and حسین رحمانی},
title = {بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی},
booktitle = {بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پوسته استوانه ای، بارگذاری کرنش کنترلی، مدل های سخت شوندگی چرخه ای، مدل المان محدود، گشودگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی
%A حسین حاتمی
%A شریعتی, محمود
%A محمد دامغانی نوری
%A حسین رحمانی
%J بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2012

[Download]