دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس‌کمانش استوانه‌های دارای گشودگی دایروی تحت بار مایل )

نویسندگان: محمود شریعتی , عبدالحسین فریدون , امین اکبرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله‌ کمانش استوانه‌های داری گشودگی از جنس فولاد ضد زنگ (stainless steel c116 Ti) تحت بارگذاری مایل، با استفاده از روش المان محدود، بررسی شده است. تأثیر برخی از پارامترهای هندسی همچون قطرگشودگی، موقعیت گشودگی و طول استوانه و زاویه استوانه بر روی بار بحرانی کمانش این پوسته ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که افزایش قطر گشودگی بار بحرانی کمانش را به شدت کاهش می‌دهد و نیز تغییر زاویه‌ی استوانه تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر بار کمانش می‌گذارد. همچنین با افزایش طول استوانه تأثیر وجود گشودگی به شدت افزایش می‌یابد. تحلیل عددی به کمک نرم المان محدود آباکوس (Abaqus 6.10.1) انجام گرفته که چندین تست تجربی به کمک دستگاه سروهیدرولیک INSTRON8802 دقت تحلیل های عددی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, استوانه‌های دارای گشودگی‌, بارگذاری مایل, بار بحرانی کمانش, روش المان محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035758,
author = {شریعتی, محمود and عبدالحسین فریدون and امین اکبرپور},
title = {تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس‌کمانش استوانه‌های دارای گشودگی دایروی تحت بار مایل},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استوانه‌های دارای گشودگی‌- بارگذاری مایل-بار بحرانی کمانش-روش المان محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس‌کمانش استوانه‌های دارای گشودگی دایروی تحت بار مایل
%A شریعتی, محمود
%A عبدالحسین فریدون
%A امین اکبرپور
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]