سومین همایش علوم زیستی روز , 2013-03-06

عنوان : ( microRNAs و نقش آن ها در کارسینومای سلول های سنگفرشی مری )

نویسندگان: هما ملایی , محمد شفیعی , سید جمال مشتاقیان , بهرام معمار , معین فرشچیان , سید جواد مولی , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان مری با میزان مرگ و میر 91% در میان خطرناک ترین بدخیمی ها در سراسر جهان قرار گرفته است. متاسفانه شمال شرق ایران به عنوان یکی از مناطق دارای ریسک بالا برای این سرطان شناسایی شده است. تشخیص دیرهنگام علت اصلی این میزان مرگ و میر بالاست و به میزان زیادی کارایی رویکرد های درمانی را کاهش می دهد. بنابر این شناسایی بیومارکر-های تشخیصی و پیش آگهی جدید برای سرطان مری بسیار مفید خواهد بود. microRNAs، مولکول های RNA کوچک غیر کد کننده ای هستند که بیان ژن را در سطح بعد از رونویسی کنترل کرده و در فرایند های مختلف سلولی از جمله تکثیر سلولی، رشد سلولی، تکوین، پاسخ به استرس سلولی، مرگ سلولی و آپوپتوز نقش دارند. در دهه اخیر تغییر در سطح بیان microRNAs در تعدادی از سرطان ها گزارش شده است که نشان دهنده عملکردهای آن ها در روند این بیماری است. در این مطالعه سطح بیان دو microRNA (miR-338-3p , miR-512-5p) در سلول های توموری در مقایسه با سلول های غیر-توموری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که سطح بیان miR-338-3p در سلول های توموری به طور معنی داری پایین تر از بافت نرمال حاشیه تومور بود و احتمالا این microRNA در کارسینومای سلول های سنگفرشی مری نقش سرکوب گر تومور را دارد. از آن جا که مارکر های توموری مبتنی بر microRNA‌ مزیت هایی نسبت به سایر انواع بیومارکرها دارند، از جمله پایداری در بافت-های پارافینه (به دلیل اندازه کوچک وساختار منحصر به فرد) و قابلیت استخراج از مایعات بدن ( بزاق، ادرار، سرم، خون)، این microRNA‌ می تواند یک بیومارکر جدید برای تشخیص زودهنگام کارسینومای سلول های سنگفرشی مری باشد.

کلمات کلیدی

, miR-338-3p, سرطان مری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035777,
author = {هما ملایی and محمد شفیعی and سید جمال مشتاقیان and بهرام معمار and فرشچیان, معین and سید جواد مولی and مقدم متین, مریم},
title = {microRNAs و نقش آن ها در کارسینومای سلول های سنگفرشی مری},
booktitle = {سومین همایش علوم زیستی روز},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {miR-338-3p; سرطان مری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T microRNAs و نقش آن ها در کارسینومای سلول های سنگفرشی مری
%A هما ملایی
%A محمد شفیعی
%A سید جمال مشتاقیان
%A بهرام معمار
%A فرشچیان, معین
%A سید جواد مولی
%A مقدم متین, مریم
%J سومین همایش علوم زیستی روز
%D 2013

[Download]