سی یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01

عنوان : ( ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ )

نویسندگان: صمد منصوری , حسین میرزائی نصیر آباد , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقتله روش های مختلف ارزیابی چقرمگی شکست در نمونه های سنگی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مکانیک شکست, چقرمگی شکست سنگ, نمونه های ترکدار, مطالعات آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035784,
author = {صمد منصوری and حسین میرزائی نصیر آباد and شریعتی, محمود},
title = {ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ},
booktitle = {سی یکمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مکانیک شکست، چقرمگی شکست سنگ، نمونه های ترکدار، مطالعات آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ
%A صمد منصوری
%A حسین میرزائی نصیر آباد
%A شریعتی, محمود
%J سی یکمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]