هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران , 2013-07-06

عنوان : ( بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای موشهای دریافت کننده ی پلاسمید بیاى کننده ی آنتیژن CFP-10 هایکوباکتریوم بویس با PPD )

نویسندگان: آزاده ترابی , فاطمه واحدی , مجتبی طهمورث پور , نادر مصوری , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای موشهای دریافت کننده ی پلاسمید بیاى کننده ی آنتیژن CFP-10 هایکوباکتریوم بویس با PPD

کلمات کلیدی

, تحریک لنفوسیت, آنتیژن CFP-10, هایکوباکتریوم بویس, PPD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035788,
author = {ترابی, آزاده and فاطمه واحدی and طهمورث پور, مجتبی and نادر مصوری and نصیری, محمدرضا},
title = {بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای موشهای دریافت کننده ی پلاسمید بیاى کننده ی آنتیژن CFP-10 هایکوباکتریوم بویس با PPD},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحریک لنفوسیت، آنتیژن CFP-10، هایکوباکتریوم بویس،PPD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای موشهای دریافت کننده ی پلاسمید بیاى کننده ی آنتیژن CFP-10 هایکوباکتریوم بویس با PPD
%A ترابی, آزاده
%A فاطمه واحدی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نادر مصوری
%A نصیری, محمدرضا
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
%D 2013

[Download]