نهمین همایش ملی خلیج فارس , 2013-05-06

عنوان : ( تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , محمدصادق ادیبیان , محمدحسین ذوالفقارآرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: منطقه خلیج فارس در مقام بزرگ‌ترین انبار انرژی جهان، به عنوان یکی از مراکز مهم رقابت جهانی در عرصه اقتصاد به شمار می آید. در اختیار داشتن این منابع و مواد خام، یکی از عناصر قدرت برای کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ اما اینکه این عنصر تا چه میزان می تواند بر وضع اقتصادی کشورها اثر بگذارد، به شیوه بهره گیری آنها از این ثروت بستگی پیدا می کند. تلقی نمودن این منابع به عنوان کالای مصرفی نتیجه ای جز محصور کردن اقتصاد این کشورها در حلقه اقتصاد تک محوری نخواهد داشت. از سوی دیگر کشف منابع فسیلی نامتعارف، تهدیدی قوی برای منابع فسیلی خاورمیانه محسوب می شود. آنچه می تواند در چنین شرایطی ناجی این کشورها باشد بهره گیری از منابع موجود برای تولید سرمایه های تازه و نگرش کالای سرمایه ای به آن است. در این نوشتار ساختار اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس و پیامدهای مثبت و منفی ناشی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد خلیج فارس, منابع انرژی, گاز شیل, دوگانگی اقتصادی, اقتصاد تک محصولی, نفرین منابع.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035796,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and ادیبیان, محمدصادق and ذوالفقارآرانی, محمدحسین},
title = {تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای},
booktitle = {نهمین همایش ملی خلیج فارس},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اقتصاد خلیج فارس، منابع انرژی، گاز شیل، دوگانگی اقتصادی، اقتصاد تک محصولی، نفرین منابع.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A ادیبیان, محمدصادق
%A ذوالفقارآرانی, محمدحسین
%J نهمین همایش ملی خلیج فارس
%D 2013

[Download]