زن و مطالعات خانواده, دوره (3), شماره (11), سال (2011-6) , صفحات (95-111)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی زنان استان مازندران) )

نویسندگان: ابوذر نحوی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملی و حتی جهانی ایفا می کند. اهمیت بحث کارآفرینی به حدی است که اقتصاددانان، کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه می دانند. ارتقای فعالیت های کارآفرینانة زنان، محرکی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی آنها محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین استان مازندران بود. بدین منظور پرسش نامه هایی تهیه گردید و در بین 100 زن کارآفرین استان مازندران(شهرهای رامسر،تنکابن،نوشهر و چالوس) توزیع شد که از این بین 80 پرسشنامه دریافت گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که spss افزار اکثر زنان در سن 39 سالگی و حتی بالاتر وارد فعالیت های کارآفرینی می شوند و تعداد زیادی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. تحصیلات برای آنها این امکان را فراهم خواهد کرد تا بتوانند هوشمندانه در مورد منافع خود تصمیم بگیرند و آگاهانه و بطور مستقل برای پیشرفت فعالیت های کارآفرینانه خود گام بردارند همچنین مشخص شد زنانی که تجربه کاری بیشتری دارند بهتر می توانند کار خود را مدیریت کرده، با مشکلاتی که در زمینه کاری خود با آن روبرو می شوند برخورد کنند و این موضوع در پیشرفت و موفقیت آنها در زمینه کاری تأثیرگذار است. دلیلی که اکثر آنها برای شروع کسب و کارشان ارائه دادند، عوامل اجتماعی بود. با توجه به اینکه زنان برای رونق دادن کسب و کار خود نیاز به کمک های مالی دارند، در نتیجه برای رفع این مشکل نیازمند دریافت وام از بانک ها هستند اما با توجه به اینکه هنوز در جامعه اعتماد زیادی به قابلیت های آنها وجود ندارد، در نتیجه آنها با مشکلات دریافت وام مواجه می شوند، آنها نیازمند تشویق و حمایت خانواده هایشان، محافل اجتماعی و از همه مهمتر دولت هستند و دولت نیز باید مقدمات تأمین حمایتهای مالی برای زنان کارآفرین را فراهم نماید.

کلمات کلیدی

, عوامل اجتماعی , زنان کارآفرین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035855,
author = {نحوی, ابوذر and کهنسال, محمدرضا},
title = {عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی زنان استان مازندران)},
journal = {زن و مطالعات خانواده},
year = {2011},
volume = {3},
number = {11},
month = {June},
issn = {2008-7225},
pages = {95--111},
numpages = {16},
keywords = {عوامل اجتماعی ،زنان کارآفرین، کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی زنان استان مازندران)
%A نحوی, ابوذر
%A کهنسال, محمدرضا
%J زن و مطالعات خانواده
%@ 2008-7225
%D 2011

[Download]