یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( الگوریتم الکترو مغناطیسم بهبود یافته برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره ی زمانی )

نویسندگان: اکرم زارعی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مجید وفایی جهان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این الگوریتم گسسته الکترو مغناطیسم برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره ی زمانی که یک مسئله بهینه سازی ترکیبی معروف می باشد. پیشنهاد شده است الگوریتم الکترو مغناطیسم از مکانیسم جذب و دفع تئوری الکترو مغناطیسم، که ذرات با اعمال نیرو بر یکدیگر در فضای مسئله حرکت می کنند الهام گرفته شده استو یک روش فرا اکتشافی مبتنی بر جمعیت جدید می باشد . به منظور تطبیق الگوریتم الکترو مغناطیسم با مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی، معیاری برای اندازه گیری فاصله گسسته بین راه حل ها و همچنین عملیات جذب و دفع موثری طراحی شده است که موقغیت جدید ذره را بهتر شناسایی، و جواب هایی با کیفیت بهتری در فضای مسئله تولید می کند. الگوریتم پیشنهادی برروی مجموعه داده معروف سولومن انجام و با دیگر الکوریتم های موجود مقایسه شده است و نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی پتانسیل خوبی برای حل این گونه مساول دارد و به خوبی می تواند فضای مسئله را پوشش دهد .

کلمات کلیدی

, الگوریتم الکترو مغناطیسم, مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره ی زمانی, الگوریتم جستجوی حریصانه وفقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035859,
author = {اکرم زارعی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and مجید وفایی جهان},
title = {الگوریتم الکترو مغناطیسم بهبود یافته برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره ی زمانی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم الکترو مغناطیسم، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره ی زمانی، الگوریتم جستجوی حریصانه وفقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم الکترو مغناطیسم بهبود یافته برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره ی زمانی
%A اکرم زارعی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A مجید وفایی جهان
%J یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
%D 2013

[Download]