یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( خلاصه سازی زبانی و طبقه بندی بر اساس استخراج گراف فازی احتمالی از داده های خام )

نویسندگان: محمدرضا اکبرزاده توتونچی , اعظم اروجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه سازی داده ها به شکلی که برای انسان ها قابل فهم باشد. یکی از مسائلی که با تکنیک های داده کاوی زیادی به ان پرداخته شده است. نویسندگان زیادی از تکنیک های مختلف برای ایجاد خلاصه های زبانی استفاده کرده اند .یکی از کاربردهای خلاصه گیری تصمیم گیری می باشد و ان چه بدیهی به نظر می رسد این است که برای این کار خلاصه ای که ایجاد می شود باید بتواند اساس مناسبی برای تشکیل یک سیستم تصمیم گیر شود. در اینجا روشی برای ایجاد گراف فازی احتمالی که پایه محاسبات با کلمات می باشد، معرفی می شود. ایم روش از رویکردهای خوشه بندی Gustafson–Kessel و استخراج قوانین فازی برای تولید گراف فازی احتمالی استفاده می کند . در پایان نشان می دهیم که این روش در عین دقت بالا ، در برابر نویز مقاوم تر از سایر روش های استخراج قانون می باشد.

کلمات کلیدی

, استخراج قوانین فازی, خلاصه سازی داده ها, خوشه بندی Gustafson–Kessel , گراف های احتمالی, محاسبات با کلمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035862,
author = {اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and اعظم اروجی},
title = {خلاصه سازی زبانی و طبقه بندی بر اساس استخراج گراف فازی احتمالی از داده های خام},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استخراج قوانین فازی، خلاصه سازی داده ها، خوشه بندی Gustafson–Kessel ، گراف های احتمالی، محاسبات با کلمات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خلاصه سازی زبانی و طبقه بندی بر اساس استخراج گراف فازی احتمالی از داده های خام
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A اعظم اروجی
%J یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
%D 2013

[Download]