یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( بهینه سازی الگوریتم خوشه بندی فازی با استفاده از جمعیت پویا و الگوهای مبتنی بر جمعیت )

نویسندگان: محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ترانه ابطحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوشه بندی به معنای یافتن داده های دارای ویژگی های نظیرهم، در خوشه های مجزا بوده و کاربرد فراوان در علوم و صنایع مختلف دارد. استفاده از ایده ی فازی سازی یکی از روشهای مورد توجه برای خوشه بندی داده ها است که این امکان را فراهم می کند در مورد تعلق و یا عدم تعلق یک داده به یک بخش، به صورت منعطف تر برخورد شده و به این ترتیب، راه را برای نزدیک تر شدن نتایج حاصل از خوشه بندی به مسائل دنیای واقعی هموارتر می کند. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از ترکیب مزایای الگوریتم PSO و هم چنین، استفاده از جمعیت پویا با الگوریتم خوشه بندی فازی، سرعت روش و هم چنین، کیفیت خوشه های نهایی بهبود یابند. برای مقایسه روش پیشنهادی با روش های خوشه بندی k-means ، خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و همچنین، الگوریتم خوشه بندی IGKM مقایسه و نتایج حاصل از اجرای هر یک از این روش ها بر روی مجموعه ی داده ی تست مورد استفاده بررسی شد

کلمات کلیدی

, کلیدی:خوشه بندی فازی, الگوریتم های مبتنی بر جمعیت, جمعیت پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035864,
author = {اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and ترانه ابطحی},
title = {بهینه سازی الگوریتم خوشه بندی فازی با استفاده از جمعیت پویا و الگوهای مبتنی بر جمعیت},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیدی:خوشه بندی فازی، الگوریتم های مبتنی بر جمعیت، جمعیت پویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی الگوریتم خوشه بندی فازی با استفاده از جمعیت پویا و الگوهای مبتنی بر جمعیت
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A ترانه ابطحی
%J یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
%D 2013

[Download]