سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03

عنوان : ( فراهم سازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها )

نویسندگان: فاطمه کیخا آخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروانش، وین بلاستین، وین کریستین، کشت کالوس، وزن تر و خشک

کلمات کلیدی

, پروانش, وین بلاستین, وین کریستین, کشت کالوس, وزن تر و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035873,
author = {کیخا آخر, فاطمه and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین},
title = {فراهم سازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروانش، وین بلاستین، وین کریستین، کشت کالوس، وزن تر و خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراهم سازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها
%A کیخا آخر, فاطمه
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]