هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران , 2013-08-28

عنوان : ( مزایای آموزش و ارتباط صنعت با دانشگاه )

نویسندگان: مجید مکبر اصفهانی , حسین عشقی , مرضیه اکبرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط صحیح و کامل بین صنعت، آموزش و پرورش و دانشگاه کلید اصلی رشد و پیشرفت جوامع در دنیای امروز می باشد جامعه ایران به عنوان جامعهای در حال توسعه نیازمند رشد و توسعهای متوازن و هماهنگ است تا با هماهنگی بین این نهادها جهت دهی مناسبی برای نوجوانان و جوانان ایجاد کند تا بتوانند علایق و توانایی های خود را محک بزنند و تصمیمی درست برای آینده شغلی خود اتخاذ کنند. آموزش در صنعت و شناخت صنایع مختلف به دانش آموزان این امکان را میدهد تا با ایجاد شناختی درست در زمینه صنایع مختلف و سرمایه گذاری بیشتر روی ابعادی خاص از علایق خود، انتخاب بهتری در رشته تحصیلی دانشگاهی خود و در نتیجه آینده کاری خود داشته باشند به این منظور الزامی است تا نظامها و نهادهای مختلف اجتماعی در راه نیل به این هدف از هماهنگی و ارتباطی پویا برخوردار باشند و با ارتباطات متقابل خود راه رسیدن به توسعه متوازن را هموار سازند . راههای ایجاد روابطی نزدیکتر بین این نهاد ها در زمینه آموزش را مىتوان در قالب موارد زیر بیان کرد : ایجاد دوره های کارورزی عمومی و تخصصی در صنایع ارائه کلاسهای آموزشی مشترک بر اساس نیاز صنعت و استفاده از امکانات صنعت در دانشگاه ها و صنایع برگذاری بازدیدهای علمی و تحقیقاتی تشکیل کار گروه های علمی با همکاری نیروهای جوان آموزش دیده در صنعت جهت برقراری ارتباط مستمر بین صنعت و دانشگاه

کلمات کلیدی

, صنعت, دانشگاه, پیشرفت جوامع, آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035889,
author = {مکبر اصفهانی, مجید and عشقی, حسین and اکبرزاده, مرضیه},
title = {مزایای آموزش و ارتباط صنعت با دانشگاه},
booktitle = {هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران},
year = {2013},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {صنعت، دانشگاه، پیشرفت جوامع، آموزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مزایای آموزش و ارتباط صنعت با دانشگاه
%A مکبر اصفهانی, مجید
%A عشقی, حسین
%A اکبرزاده, مرضیه
%J هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
%D 2013

[Download]